WIEFFERINK katted ja mahutid

Hoidlate katted ja põismahutid vedelväetisele, veele ning vedelsõnnikule

Wiefferink Group

Rohkem kui 60 aastat kogemusi paindlike sõnnikuhoidlate katete projekteerimisel ja valmistamisel.

Kvaliteet

Kõik tooted on enne kasutamist põhjalikult testitud ja kontrollitud ning omavad ISO 9001: 2008 sertifikaati.

Wiefferinki eesmärk on saavutada keskkonna säästev parandamine ja muutmine nii tehniliselt kui ka visuaalselt.

© Kõik õigused kaitstud - Motsir